Xe con chạy ẩu khiến xe bồn mất lái gây tai nạn

Xe con chạy ẩu khiến xe bồn mất lái gây tai nạn Nguồn:Nhật tân

Xe con chạy ẩu khiến xe bồn mất lái gây tai nạn

Nguồn:Nhật tân

Loading...
Loading...