Trang mới cho Khu vực Tam giác phát triển

Chia sẻ tại cuộc họp báo kết quả Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 10 (CLV-10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trích dẫn câu ca dao "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" để nhấn mạnh sự hợp tác của Tam giác phát triển trong thời gian tới.

Thông báo về kết quả hội nghị, Thủ tướng khẳng định, CLV-10 là một hội nghị thành công. Thủ tướng nhắc lại một câu Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã nói với Thủ tướng khi tham dự CLV-10: “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, 3 Thủ tướng quyết tâm chụm lại, đoàn kết, thương yêu, hỗ trợ, làm hết sức để xây dựng tình cảm xương máu mà ba dân tộc đã vun đắp.

Thủ tướng ba nước ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV.

Thủ tướng ba nước ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, CLV-10 đã mở ra một trang mới cho Tam giác phát triển bởi đây là lần đầu tiên ba nước mời các đối tác cùng tham dự. Điều này khẳng định vai trò, vị trí của Tam giác phát triển trong khu vực ASEAN.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã cùng rà soát về tình hình triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV đến năm 2020 và việc thực thi các quyết định của Hội nghị Cấp cao CLV; đồng thời thảo luận về hướng đi của hợp tác CLV trong giai đoạn tới.

Thủ tướng ba nước nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng và khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia, góp phần xây dựng các nền kinh tế CLV hội nhập, bền vững, thịnh vượng và là một bộ phận không thể thiếu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Thủ tướng ba nước khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia.

Thủ tướng ba nước khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia.

Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu và ứng phó với các thách thức chung.

Hội nghị đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV, nhất trí giao cho các Bộ trưởng và các chuyên gia nghiên cứu vấn đề này. Để khởi động quá trình này, các nhà lãnh đạo đã thông qua Kế hoạch tổng thể về kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030. Kế hoạch hợp tác bao gồm những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác kết nối về hạ tầng cơ sở, kết nối về thể chế, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen đã chứng kiến Lễ ký kết 2 văn kiện quan trọng giữa hai nước.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen đã chứng kiến Lễ ký kết 2 văn kiện quan trọng giữa hai nước.

Sau khi kết thúc Hội nghị, ba Thủ tướng đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV, quyết tâm xây dựng Tam giác CLV phát triển năng động, thịnh vượng, bền vững và bao trùm.

Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen đã chứng kiến Lễ ký kết 2 văn kiện quan trọng giữa hai nước, gồm Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế; Biên bản cuộc họp cấp chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới hai nước.

C.Trung – A. Nhiên

Nguồn:

Loading...
Loading...