Thời sự - Chính trị

  • Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu cấp chiến lược
    Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu cấp chiến lược
    Với đặc thù phần lớn đảng viên là cán bộ tham mưu cấp chiến lược ở các cơ quan Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược.
Loading...