Thanh tra bắt lỗi xe ô tô đi qua vỉa hè để vào cơ quan!

Không được đi qua vỉa hè!??? Muốn có ý kiến trong biên bản phải được sự đồng ý!?? Nguồn: Mạnh kaka

Không được đi qua vỉa hè!???
Muốn có ý kiến trong biên bản phải được sự đồng ý!??

Nguồn: Mạnh kaka

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey