Tài xế Grab chửi nữ khách “mày ngu lắm” vì lên xe không chào tài xế trước

Tài xế Grab chửi nữ khách “mày ngu lắm” vì lên xe không chào tài xế trước Nguồn: Phúc Trương

Tài xế Grab chửi nữ khách “mày ngu lắm” vì lên xe không chào tài xế trước
Nguồn: Phúc Trương

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey