Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

  • Hà Nội bổ nhiệm Phó giám đốc Sở 8X
    Hà Nội bổ nhiệm Phó giám đốc Sở 8X
    Ông Nguyễn Quốc Hà (sinh năm 1980), Phó trưởng ban Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được bổ nhiêm làm Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Loading...