bán hàng trên vỉa hè

  • Dân phòng oánh dân chỉ vì bán hàng trên vỉa hè
    Dân phòng oánh dân chỉ vì bán hàng trên vỉa hè
    Bị dân phòng bắt hết hàng hóa vì bán hàng trên vỉa hè…người thanh niên có chạy theo năn nỉ xin lại không những không được , người đàn ông còn bị 4 đến 5 anh dân phòng quây vào đánh túi bụi và còn còng tay anh ấy… Từ […]
Loading...