Sập sàn bê tông mới đổ, 2 người tử vong

Sập sàn bê tông mới đổ, 2 người tử vong Nguồn: Vietnamnet

Sập sàn bê tông mới đổ, 2 người tử vong

Nguồn: Vietnamnet

Loading...
Loading...