Phú Thọ: Cháy dữ dội ở khu công nghiệp Thụy Vân từ đêm đến sáng

Phú Thọ: Cháy dữ dội ở khu công nghiệp Thụy Vân từ đêm đến sáng Nguồn: Nhị Tiến

Phú Thọ: Cháy dữ dội ở khu công nghiệp Thụy Vân từ đêm đến sáng

Nguồn: Nhị Tiến

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey