Ô tô biển xanh chèn ép không cho xe khách vượt

Thằng này nó biển xanh Nam Định nó ép xe tôi tu câu khâm len đến đầu đường 55 thành phố nam định may la con người có học lái xe cho uỷ ban tỉnh nam đinh mà nhu the a thang oc c.h.ó Nguồn: Tuấn Nguyễn

Thằng này nó biển xanh Nam Định nó ép xe tôi tu câu khâm len đến đầu đường 55 thành phố nam định may la con người có học lái xe cho uỷ ban tỉnh nam đinh mà nhu the a thang oc c.h.ó

Nguồn: Tuấn Nguyễn

Loading...
Loading...