Người dân đổ xô đi lấy nước ‘giếng tiên’ ở Quảng Ninh để cầu may

Những ngày tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn người đổ về đền Cặp Tiên (Quảng Ninh) du xuân và lấy nước giếng ở đây để cầu may.

Những ngày tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn người đổ về đền Cặp Tiên (Quảng Ninh) du xuân và lấy nước giếng ở đây để cầu may.

Nguồn:

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey