Nghe kể Ông quần sóc đỗ xe ko nghe theo lời bảo vệ, lời qua tiếng lại rồi oánh nhau. Kết quả một anh đổ máu phải đi viện

Nghe kể Ông quần sóc đỗ xe ko nghe theo lời bảo vệ, lời qua tiếng lại rồi oánh nhau. Kết quả một anh đổ máu phải đi viện Nguồn: Ký sự đường phố

Nghe kể Ông quần sóc đỗ xe ko nghe theo lời bảo vệ, lời qua tiếng lại rồi oánh nhau. Kết quả một anh đổ máu phải đi viện

Nguồn: Ký sự đường phố

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey