Thế này thì ai sai đây!

Ngày nghỉ nên bà con đi lễ cầu may đông như trẩy hội. Các cụ nhẹ chân ga, bình tĩnh khi tham gia giao thông. (Đoạn đường đi Chùa Hương) Ps: cụ taxi đi đoạn khá xa mới dừng lại ngó xem thiệt hại 🤣. Móp nắp xăng và cản […]

Ngày nghỉ nên bà con đi lễ cầu may đông như trẩy hội. Các cụ nhẹ chân ga, bình tĩnh khi tham gia giao thông. (Đoạn đường đi Chùa Hương)
Ps: cụ taxi đi đoạn khá xa mới dừng lại ngó xem thiệt hại 🤣. Móp nắp xăng và cản sau bên lái.

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey