Nam bác sĩ hầu tòa trong vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

Là người thứ 3 được thẩm phán Nghiêm Hoài Anh xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương khai: việc quản lý, sửa chữa hỏng hỏng thiết bị thuộc trách nhiệm phòng vật tư; anh chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ điều trị, không liên quan đến việc bàn giao, […]

Là người thứ 3 được thẩm phán Nghiêm Hoài Anh xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương khai: việc quản lý, sửa chữa hỏng hỏng thiết bị thuộc trách nhiệm phòng vật tư; anh chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ điều trị, không liên quan đến việc bàn giao, sửa chữa máy móc nên không có lỗi trong sự cố làm 8 người chạy thận tử vong.

Nguồn: laodong

Loading...
Loading...