Không vừa lòng với nv phục vụ, khách hàng nữ này ị ngay tại chỗ rồi cầm c.ứ.t ném vào mặt nv Không biết nói gì luôn.. 😅

Không vừa lòng với nv phục vụ, khách hàng nữ này ị ngay tại chỗ rồi cầm c.ứ.t ném vào mặt nv Không biết nói gì luôn.. 😅 Nguồn: Người mỹ gốc việt

Không vừa lòng với nv phục vụ, khách hàng nữ này ị ngay tại chỗ rồi cầm c.ứ.t ném vào mặt nv

Không biết nói gì luôn.. 😅

Nguồn: Người mỹ gốc việt

Loading...
Loading...