Hy hữu: Giải cứu người đàn ông say rượu bị kẹt đầu vào pô xe máy

Hy hữu: Giải cứu người đàn ông say rượu bị kẹt đầu vào pô xe máy Nguồn:  Phua Hang

Hy hữu: Giải cứu người đàn ông say rượu bị kẹt đầu vào pô xe máy

Nguồn:  Phua Hang

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey