Hai thanh niên ngang nhiên khiêng trộm hòm công đức giữa ban ngày

Hai thanh niên ngang nhiên khiêng trộm hòm công đức giữa ban ngày Nguồn: Phạm Tâm – Quốc Huy

Hai thanh niên ngang nhiên khiêng trộm hòm công đức giữa ban ngày

Nguồn: Phạm Tâm – Quốc Huy

Loading...
Loading...