Đây có phải là công nhân không hay được thuê 500k 1 ngày để giả danh công nhân đập phá

Đây có phải thật sự là công nhân không ? hay được thuê 500k 1 ngày để giả danh công nhân đập phá ? Cty Pouchen, Bình Tân Nguồn : Xã Hội Thời Nay

Đây có phải thật sự là công nhân không ? hay được thuê 500k 1 ngày để giả danh công nhân đập phá ?

Cty Pouchen, Bình Tân

Nguồn : Xã Hội Thời Nay

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey