Dân phòng oánh dân chỉ vì bán hàng trên vỉa hè

Bị dân phòng bắt hết hàng hóa vì bán hàng trên vỉa hè…người thanh niên có chạy theo năn nỉ xin lại không những không được , người đàn ông còn bị 4 đến 5 anh dân phòng quây vào đánh túi bụi và còn còng tay anh ấy… Từ […]

Bị dân phòng bắt hết hàng hóa vì bán hàng trên vỉa hè…người thanh niên có chạy theo năn nỉ xin lại không những không được , người đàn ông còn bị 4 đến 5 anh dân phòng quây vào đánh túi bụi và còn còng tay anh ấy…

Từ bao giờ dân phòng có quyền đánh người như vậy…các anh chỉ là những người giúp việc cho bên an ninh thôi mà.

Nguồn: Nguyễn Bich Trâm

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey