Dám bảo các anh là bộ đội 1/2 mùa này. Mà đánh hội đồng thế này thì đúng 1/2 mùa thật :v

Dám bảo các anh là bộ đội 1/2 mùa này. Mà đánh hội đồng thế này thì đúng 1/2 mùa thật :v Nguồn:Ký sự đường phố

Dám bảo các anh là bộ đội 1/2 mùa này. Mà đánh hội đồng thế này thì đúng 1/2 mùa thật :v

Nguồn:Ký sự đường phố

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey