Con đường mà cán bộ nhà nước làm cho dân ở Yên Bái

Đây là con đường mà cán bộ nhà nước thi công tại xã Yên Thăng, Lục Yên, Yên Bái. Xi măng, cát, sỏi đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đất… Nguồn : Hanamilk

Đây là con đường mà cán bộ nhà nước thi công tại xã Yên Thăng, Lục Yên, Yên Bái. Xi măng, cát, sỏi đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đất…

Nguồn : Hanamilk

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey