Bạo lực học đường tại Phú Thọ

Bạo lực trong trường học là câu chuyện không mới, nhưng luôn nóng đối với xã hội và hiện chưa có cách giải quyết triệt để.

Các vụ việc bạo lực được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây cho thấy mức độ ngày càng nghiêm trọng khi không chỉ học sinh đánh nhau mà cả nhóm học sinh đánh một học sinh. Thậm chí, phụ huynh đánh học sinh và giáo viên ngay trong trường học.

Những vụ việc này đã và đang là hồi chuông cảnh báo về sự bất lực của nhà trường, phụ huynh và nhận thức về pháp luật của nhiều người dân chưa cao.

Bạo lực học đường ngày càng gia tăng. (Ảnh: minh họa)

Thời gian vừa qua, mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các clip học sinh ở các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, thành phố Hà Nội, Hải Phòng… đánh nhau ở ngay trong lớp học hoặc bên ngoài khuôn viên trường học.

Nhiều học sinh hay đánh bạn sẽ rất dễ trở thành tội phạm vị thành niên, gây hậu quả nặng nề cho cả gia đình và xã hội. Chỉ khi nào gia đình, nhà trường và xã hội thôi đổ lỗi cho nhau trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, nhận thức đúng về tình trạng bạo lực trong trường học để cùng phối hợp giáo dục, điều chỉnh hành vi cho các em, tình trạng bạo lực trong trường học mới có thể giảm.

Loading...
Loading...
 Christian Kirk Jersey